Honorata
Dzisiaj jest Poniedziałek, 9 grudnia 2019
O nas
Środki Unijne
Przetargi
Kontakt
Druki do pobrania
Akty prawne
Informacja dla 
Właścicieli / Najemców

AKTY PRAWNE

1.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. "Kodeks cywilny" (Dz.U. 1964.16.93 ze zmianami),

2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. "o własności lokali" (Dz.U.2000.80.903 j.t ze zmianami),

3.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. "o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego" (Dz.U.2005.31.266 j.t ze zmianami),

4.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. "o gospodarce nieruchomościami" (Dz.U.2010.102.651 j.t ze zmianami),

5.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz.U.2010.243.1623 j.t ze zmianami),

6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w "sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz.U. 2002.75.690 ze zmianami),

7.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. "o dodatkach mieszkaniowych" (Dz.U.2001.71.734 ze zmianami),

8.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 "o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, zbiorowym odprowadzeniu ścieków" (Dz.U.2006.123.858 j.t. ze zmianami),

9.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 roku "w sprawie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych" (Dz.U. nr 5 poz. 29 ze zmianami).