Honorata
Dzisiaj jest Piątek, 24 maja 2024
O nas
Środki Unijne
Przetargi
Kontakt
Druki do pobrania
Akty prawne
Informacja dla 
Właścicieli / Najemców
RODO
Informacja dla Właścicieli / Najemców lokali mieszkalnych zarządzanych lub administrowanych przez Z.U.H. "HONORATA" Spółka z o.o. z siedzibą
w Lędzinach przy ul. Pokoju 106Z dniem 1.11.2022 roku wprowadzona zostaje opłata za wydanie zaświadczeń:
* o posiadanym tytule prawnym do lokalu w najmie,
* o posiadaniu prawa własności lokalu mieszkalnego,
* o wysokości opłat wnoszonych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego,
* o wysokości opłat wnoszonych na utrzymanie nieruchomości,
* o niezaleganiu z opłatami,
* o potwierdzeniu wysokości zadłużenia czynszowego lub zadłużenia z tytułu utrzymania nieruchomości,
* innych rodzajów zaświadczeń.

Wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia wynosi 20,00 zł/szt. brutto

Procedura pozyskania zaświadczenia

1. Czytelne wypełnienie druku o wydanie zaświadczenia. Wzór druku znajduje się na stronie Z.U.H. "HONORATA" lub w Administracjach Mieszkaniowych Spółki "HONORATA" (Tychy, Lędziny, Bieruń). Pobierz druk
2.Ustalenie z działem Księgowości (tel. 32/326 66 40 wew. 28) trybu dokonania płatności za wydanie zaświadczenia oraz terminu odbioru zaświadczenia.
3. W przypadku załatwiania wniosku drogą elektroniczną wpłaty można dokonać na konto ZUH "HONORATA" nr 90 1050 1399 1000 0007 0095 2765


Wypełniony druk o wydanie zaświadczenia należy złożyć wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty w Administracji Mieszkaniowej, w siedzibie spółki "HONORATA", drogą elektroniczną na adres phonorata@poczta.onet.pl lub przesłać na adres: Zakład Usługowo - Handlowy "HONORATA" Spółka z o.o. 43-143 Lędziny ul Pokoju 106.